Ултразвуковото изследване е неинвазивен метод, при който се използват звукови вълни, за да се визуализира на екран плода преди раждането.

В Акушерството ултразвуковото изследване се използва за:

Диагностициране на ранната бременност и нейните потенциални усложнения;
Диагностициране на гинекологични заболявания по време на бременността – миома на матката, яйчникови кисти, аднексиални формации и др.
Фетална биометрия- чрез ултразвуковото изследване е възможно да се оценят и измерят различни органи и структури на плода (глава, корем, крайници и др.), както и да бъдат съпоставени с нормалните им размери за съответния срок на бременността. По този начин се преценяват феталния растеж и развитие. Ултразвуков скрининг за преждевременно раждане – основава се на ехографско измерване на дължината на маточната шийка. Изследването се извършва по трансвагинален (през влагалището) или трансабдоминален (през корема) достъп. Удачно е това да стане за първи път между 20-23 г.с., като измерването може да се повтаря в по-късните гестационни срокове.
Доплерово изследванена кръвотока в майчино-феталната и фето-плацентарната циркулация (кръвообмена между майката и плода) – представлява високо-специализиран ехографски преглед, чрез който се оценява и мониторира състоянието на плода; изследването се използва предимно като средство за скрининг или за проследяване на високо-рисковата бременност (бременност, усложнена с повишено кръвно налягане, захарен диабет, Rh-изоимунизация и др.).

Акушерският преглед представлява обективно изследване, при което се прави комплексна оценка на гинекологичното състояние на бременната. Извършва на гинекологичен стол и включва:оглед на маточната шийка със спекулум ,оценка на степента на чистота на влагалищното съдържимо, микробиологично изследване на влагалищен секрет (по преценка),обективна оценка на състоянието на маточната шийка чрез оглед и дигитално туширане, височина на матката и обиколка на корема (при напреднала бременност);