Гинекологичният преглед включва:оглед на корем и външни полови органи,оглед със спекулум на маточна шийка и влагалище и бимануална палпация

Колпоскопията е специализирано изследване на маточната шийка (също на влагалището и ВПО по показания) с увеличителен оптичен уред – колпоскоп. За да се разграничат по-ясно променената от здравата зона се използват различни цветни филтри и се прилагат разтвори върху шийката. По този начин се оценяват променените участъци и се избира най-подходящото място откъдето да се вземе биопсия (матереиал за изследване) при необходимост
Има голямо значение за откриване на преканцерозите (предраковите изменения) на маточната шийка. Извършва се с онкопрофилактична цел за ранна диагноза на преканцерозите (предраковите изменения) на маточната шийка и ВПО (външните полови органи).
В предраковите фази, както и в ранните стадии на рака на маточната шийка симптоми обикновено няма. Затова е важно да се извършват редовни профилактични прегледи.

Гинекологично ултразвуково изследване – високоспециализирано ултразвуково изследване на органите на малкия таз за:
• Диагноза на вродени аномалии на матката (двурога ,еднорога, двойна матка и др.).
• Диагноза на полипи, субмукозни миоми, миома на матката, ендометриоза, яйчникови кисти и др. формации в малкия таз.
• Скрининг и диагноза на неоплазиите на матката и яйчниците.
• Фоликулометрия (ехографско проследяване на овариалния цикъл при стерилитет и инфертилитет).
• Диагноза на извънматочна бременност.
• Диагноза на моларна бременност.
Използва се 2D-ехография (Двуизмерно ултразвуково изследване) и Доплерово изследване .

Цитонамазката (PAP test) e метод на изследване за скрининг и профилактика на рака на шийката на матката. Тестът е разработен през 1928 г. от патолога Джордж Папаниколау.
Цитонамазката е скринигов метод и не е перфектен. Възможни са и неточни резултати:
– Фалшиво положителни – от теста излизат абнормни патологични резултати, но от последващите изследвания се установява, че реално няма патология.
– Фалшиво отрицателни – не се отчитат патологичните промени. Обикновенно се пропускат между 5 и 25 % от жените с абнормални резултати
Ето защо препоръчваме при вземане на цитонамазка да се извършва и колпоскопско изследване.

Биопсия – с малка щипка се взема късче материал от променен участък на маточната шийка. и се изследва хистологично. Прави се комбинирано с колпоскопия, като предварително се набалежи промененият участък.
Микробиологично изследване на вагинален и цервикален секрет-изследва се микроскопски с оцветяване по Грам за клетъчната находка,наличие на бактерии,гъбички и трихомонади.Извършват се посявки за съответните причинители на възпалението и при положителна находка се прави антибиограма.

Вътрематочният песар (спирала) е метод за контрацепция
За да се намали дискомфорта, манипулацията се извършва до 4 – 8 дни след менструалния цикъл, когато цервикалния канал все още не е затворен. Срока на годност на спиралата е не повече от 5 години.
Преди поставянето е необходимо да се направи пълен гинекологичен преглед

LLETZ (large loop excision of transformation zone)- оперативна процедура, която се извършва в амбулаторни условия под локална анестезия.

С помощта на електробримка се взема конус подобно парченце от маточната шийка, което включва зоната на трансформация( мястото, от където най-често се развиват предраковите изменения).

Индикации:

  • лезията и зоната на трасформация навлизат в цервикалния канал
  • доказана хистологично( след биопсия) дисплазия ,която навлиза в цервикалния канал
  • доказан хистологично ендоцервикален  атипизъм след кюретаж
  • суспектна или позитивна цитология, при липса на колпоскопски атипизъм
  • съмнение за инвазивен процес на база цитологично, колпоскопско или хистологично изследване

LLETZ е метод, който има висока ефективност (91-95% излекуване) и дава възможност за едноетапна диагностично/терапевтична процедура.

Оперативната интервенция протича с минимален травматизъм и усложнения бързо зарастване и възстановяване- за около 3-4 седмици.

Използва се електрогенератор за високочестотен ток и различни по размер бримкови електроди в зависимост от големината на лезията.

Отстраненият участък се изпраща за хисто-патологично изследване, като целта е резекционните линии да са в здрава тъкан. 

В зависимост от тежестта на измененията, пациентките подлежат на индивидуален  цитологичен и колпоскопски контрол – до една година.

Манипулацията се извършва в първите чисти дни след менструалния цикъл.

Непосредствено след манипулацията , пациентките могат да усетят тежест ниско долу в корема- препоръчват се нестероидни противовъзпалитени средства.

ЗАБРАНЯВА СЕ: АСПИРИН

След процедурата в рамките на ЕДИН месец се следва хигиенен режим:

  • Без полови контакти
  • Без парни бани/сауни
  • Без да се поставя каквото и да било във влагалището ( тампони)
  • Без интензивни физически упражнения и вдигане на тежести