Раждането е физиологичен процес и в голям процент завършва през естествените родови пътища. При постъпване в приемното отделение бременната се посреща от специализиран екип, който извършва преглед с цел да се установят етапът на предстоящото раждане, както и изпразването на тазовите резервоари (клизма).  В предродилна зала се извършват влагалищни прегледи през 2 часа за проследяване динамиката на родовия процес (напредването на раждането).

При определено разкритие се извършва изкуствено отваряне на околоплодния мехур (пукане на мехура), което е безболезнена манипулация. Детските сърдечни тонове се проследяват както с акушерска слушалка, така и със специален апарат (акушерски монитор). С цел обезболяване и скъсяване периода на раждането на бременната се прилагат определени лекарства. При недостатъчно ефективни контракции може да се приложат лекарства за засилване на родовата дейност при задължително апаратно проследяване сърдечните тонове на плода. Раждащата се превежда в родилна зала при пълно разкритие и чувство за напъни, които наподобяват позивите при “голяма нужда”. В този етап жената получава подробни обяснения относно активното й поведение в периода на раждането. Проследяват се сърдечните тонове на плода след всеки напън. По преценка на лекаря се прави местна упойка за отпускане и обезболяване на тазовата мускулатура. При нужда може да се направи малък разрез на кожата и подкожието за разширяване на естествения отвор на родовия канал (епизиотомия или перинеотомия) или да се приложат оперативни методи за бързо завършване на раждането – форцепс или вакуумекстрактор. След раждането на плода се отделят плацентата и плодните ципи.

За намаляване на кръвозагубата в този период венозно се прилагат медикаменти. След отделяне на плацентата се извършва инструментален преглед на меките тъкани на родовия канал. Разрезът на естествения отвор на родовия канал (ако е извършен такъв), както и спонтанни разкъсвания (ако има такива), се възстановяват по хирургичен начин след прилагане на местна упойка. Преди превеждане в послеродов сектор, родилката престоява два часа за наблюдение на общото състояние, тонуса на матката и кървенето. В малък процент раждането може да завърши чрез цезарово сечение – по спешност или предварително планувано. Цезаровото сечение е операция, при която чрез разрез на корема се изважда бебето. Видът и мястото на разреза се определя от оператора в зависимост от конкретните условия. За начина на обезболяване по време на операцията, бременната/раждащата получава информация от анестезиолога. След операцията родилката се настанява за 12-24 часа в отделение за интензивни грижи.

Цезаровото сечение  е коремна операция за раждане на плода. Извършва се под обща или регионална анестезия ( спинална или епидурална). Прави се коремен разрез на кожата (надлъжен или напречен), за да се стигне до матката.

Почти винаги се предпочита нисък напречен разрез (на нивото на бикините), който осигурява по-добро зарастване, по-бързо възстановяване и по-малко постоперативна болка. В редки случаи може да се налжи и надлъжен коремен разрез.

Поетапно се отварят подлежащите тъкани (подкожие, фасция, мускули, перитонеум), за да се стигне до матката. Мускулите на коремната стена се раздалечават без да се прерязват мускулни влакна.

Прави се разрез на матката през който се изважда бебето.

След като разрезът на матката е направен бебето се изважда до 1-2 минути. След раждането на бебето пъпната връв се клампира и прерязва и се изважда плацентата. Матката се зашива.

Последва почистване на корема, след което слоевете на коремната стена се затварят последователно.

Индикации (причнини за ЦС): 

 • Предлежаща плацента
 • Не напредване на раждането – – контракциите са слаби, бебето е голямо, малък таз, неправилно разположение на плода.
 • Сърдечния ритъм на бебето предполага фетално страдание, т.е. че бебето не се чувства добре и не би издържало при продължаването на раждането.
 • Тежко вагнално кървене или опаснот от такова кървене – при отлепване на плацента, предлежаща (ниско прикрепена) плацента
 • Друго спешно състояние застрашаващо майката или плода.
 • Седалищно или напречно предлежание на плода.
 • Механични пречки , които биха заатруднили вагинално раждане – големи миоми, фрактури и изкривявания на таза.
 • Едър плод, особено при диабет.
 • Многоплодна бременност
 • Предишно цезарово сечение
 • Активна инфекция на майката с херпес, която може да се пренесе на плода при ражденето.

 

Цезаровото сечение  може да бъде планово или спешно в хода на раждането поради проблеми с родилката или бебето.

Д-р Емилия Кирякова и Д-р Вероника Кръстанова водят раждания в АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК БОЛНИЦА ТОКУДА – ГР.СОФИЯ