Хистероскопията е минимално инвазивна процедура , при която през  шийката на матката се въвежда  оптична  система, с помощта на която се оглеждат цервикалният канал, кухината на матката и отворите на маточните тръби.

Извършва се непосредствено след приключване на менструалният цикъл под анестезия.

Индикации:

 • Субмукозни миомни възли
 • Полипи на ендометриума
 • Септуми
 • Синдром на Ашерман
 • Задържани чужди тела- вътре маточни песари
 • Неясни маточни кръвотечения
 • Диагноза на ендометриален карцином
 • Стерилитет
 • Вродени аномалии на матката


Противопоказания:

 • бременност;
 • възпалителни заболявания на гениталиите;
 • рак на маточната шийка

Лапароскопията е минимално инвазивна хирургична интервенция, която се използва за визуализиране, оглеждане и лечение на органите, разположени в коремната кухина и малкия таз. Извършва се през малки 5-милиметрови разрези на коремната стена, през които се поставят оптика с камера и инструменти.

Диагностична лапароскопия е индицирана при:

 • стерилитет, неизяснен с останалите диагностични средства;
 • установяване проходимост на маточните тръби – изключително точен метод;
 • диагностициране на сраствания, кисти, ендометриоза, ектопична бременност, лейомиоми, структурни аномалии;

Оперативната лапароскопия е индицирана при:

 •  кистозни формации на яйчниците
 • ендометриоза
 • стерилитет
 • миома на матката
 • извънматочна бременност
 • хидросалпингс
 • неизяснена тазова болка
 • отстраняване на сраствания
 • отстраняване на матката (хистеректомия)

 

Предимства на лапароскопската техника:

 • По-кратък болничен престой
 • По-бързото възстановяване на пациента
 • По-малкият травматизъм
 • По-малка кръвозагуба
 • По-малка честота на постоперативни сраствания.

Пластика на влагалище- предна и задна.

Вагинална хистеректомия- отстраняване на матката.

Операциите се извършват под анестезия. Пациентката е в гинекологично положение. Достъпът най-често  е през влагалището,но има и много техники на комбиниран достъп- през влагалището и корема. Видът на хирургичната намеса зависи от вида и степента на смъкването. Една от най-разпространените операции е пластиката на влагалището – изрязване на преразтегнатата предна и/или задна влагалищни стени с укрепване на тъканите и следващото им зашиване. В много от случаите, когато има смъкване на матката тази операция се комбинира с вагинална хистеректомия (отстраняване на матката).

Операцията, която Ви се предлага, цели да коригира т.нар. “смъкване” на влагалищните стени (понякога и на матката) и да премахне оплакванията Ви от незадържане на урината, ако такива оплаквания са налице. Обикновено този тип операции не целят спасяване на живота Ви (той просто не е застрашен), а подобряване на неговото качество. Вашите оплаквания Ви пречат да общувате и да работите нормално или просто ангажират мислите Ви. С други думи, не живеете пълноценно. Ако тези оплаквания не се повлияват от лекарства, не остава друго освен да бъдете оперирана. При операции, които засягат единствено влагалището по видимата част на тялото не остават белези.

Индикации:

 • Десцензус и/или пролапс на влагалището без указание за пролапс на матката;
 • Пролапс на матката;
 • Стрес-инконтиненция на урината;
 • Цистоцеле и/или ректоцеле

Лабиопластиката е оперативна процедура за намаляване размера на малките срамни устни. . При нея се изрязват малките срамни устни, така че да не висят под нивото на големите срамни устни.
Това е пластична операция, която жените избират поради лични притеснения относно формата или големината на срамните си устни, докато други изпитват физически дискомфорт, което налага операцията. Понякога излишната кожа затруднява стимулацията на едни от най-силните ерогенни зони. В такъв случай се извършва операция за отстраняване на тази кожа за постигане на по-голямо удоволствие
След опарацията се спазва хигиенен режим в рамките на един месец, през който се забраняват половите контакти
Възстановителният период е индивидуален – от 7 дни до месец.
Възможни усложнения:
-кървене
-инфекция
– намалена чувствителност
– оток
-инфекция
– не зарастване , което води до асиметрия

1.ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЧРЕЗ КОРЕМЕН ДОСТЪП ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА БОЛЕСТНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ

Тук са включени следните гинекологични заболявания:

 1. интрамурална и субсерозна лейомиома на матката
 2. други доброкачествени новообразувания на матката
 3. доброкачествени новообразувания на яйчника
 4. поликистозни яйчници
 5. ендометриоза на яйчника; Фалопиевата тръба; тазовия перитонеум;
 6. ектопична бременност- абдоминална; тубална; овариална и др./ в маточния рог, интралигаментарна, в мезометриума/.
 7. инфертилитет у жената – от тръбен и маточен произход, изискващ хирургично лечение.
 8. възпалителни заболявания на яйчниците, Фалопиевата тръба, тазовата тъкан и тазовия перитонеум.
 9. травми
 10. болки и други симптоми свързани с женските полови органи –
 11. хронична тазова болка;

Тези гинекологични заболявания не изискват оперативно отстраняване на матката.  Операциите се извършват чрез коремен разрез, който може да бъде надлъжен, по срединната линия или напречен в долната част на корема.  При интрамуралната и субсерозната лейомиома на матката се отстраняват миомните възли, като се запазва матката и аднексите.  Доброкачествените новообразувания на яйчниците изискват тяхното оперативно отстраняване, като в зависимост от обема им и анатомичните възможности, може да бъде или да не бъде отстранен яйчника, от който изхожда формацията.   Ектопичната бременност е състояние, при което е настъпила бременност извън матката. Тя трябва да бъде лекувана оперативно, като се прави органосъхраняваща операция с цел да се запази фертилността на жената.   В тази група операции е включено хирургичното лечение на инфертилитета у жената, включващ първичния и вторичния стерилитет, който може да бъде от тръбен или маточен произход. Чрез тези операции възстановяващи проходимостта на маточните тръби и коригиращи вродени аномалии се цели възстановяване фертилността на жената.  Възпалителни заболявания на яйчниците, Фалопиевата тръба, тазовата тъкан и тазовия перитонеум, могат да налагат хирургично лечение. Сраствания на тазовия перитонеум у жената (постоперативни, постинфекциозни) могат също да бъдат причина налагаща операция.  Хроничната тазова болка и други неуточнени симптоми, свързани с женските полови органи, неповлияващи се по консервативен път и с цел тяхното уточняване макар и в редки случаи налагат лапаротомия.  В тази група операции е включена експлоративната лапаротомия.

Тази операция е с коремен достъп и се извършва под пълна анестезия. Както при всяка операция извършена при съвременните условия усложненията и рисковете за здравето и живота са сведени до минимум, но не могат да се изключат напълно. Те могат да бъдат разделени на интраоперативни усложнения (кръвотечения, нараняване на съседния орган, смущения в някои жизнени функции във връзка с прилагането на анестезия и /или наличието на придружаващи заболявания) и постоперативни рискове, които могат да бъдат от възпалително естество или кръвотечения.  Преди, по време или след операцията, може да се наложи кръвопреливане.  Описаните по-горе усложнения от операцията или от придружаващи заболявания могат да забавят възстановяването и да удължат хоспитализацията.

 1. НЕРАДИКАЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА МАТКАТА

Тотална абдоминална хистеректомия – включва изваждане на матката, включително и цервикса

Диагностика и лечение на състояния, свързани със:

-хеморагия в коремната кухина;

– профузни абнормни генитални кръвотечения;

-чревна непроходимост настъпила в резултат на гинекологично заболяване;

перитонит, свързан с гинекологично заболяване;

-случаи с тежко протичаща тазова възпалителна болест;

-остри усложнения на миомен възел;  –

други форми на остър хирургичен корeм от гинекологичен произход.

-Миома (миоматоза) на матката в случаи наобщи размери на матката колкото и повече от тримесечна бременност независимо от наличието или липсата на оплаквания; особена локализация на миомните възли – субмукозни, на шийката и др.; усложнения на миомен възел: торзия, некроза; ;бързо нарастване на миомния възел; оплаквания поради натиск върху съседни органи.

-Ендометриоза: на матката (аденомиоза) – при неповлияваща се дисменорея и генитални кръвотечения; тежки форми на външна ендометриоза.

-Тежки форми на тазова възпалителна болест със сформиране на възпалителни аднексиални формации.

-Туморни формации в областта на аднексите с бенигнен характер – при жени в пре- и постменопауза при необходимост от отстраняване на аднекс, засегнат от бенигнено заболяване, е оправдано извършване и на хистеректомия.

ИНДИКАЦИИ

 

 • хеморагия с остра кръвозагуба – хемоглобин под 100 g/l
 • хематоколпус
 • съмнение за новообразувания на ендометриума и маточна шийка, както и вулва и перинеум;
 • абнормни генитални кръвотечения;
 • вродени или придобити аномалии или промени в анатомията на гениталиите

 

Предлагаме Ви маточен кюретаж, защото: В момента губите кръв и няма друг начин да спрем кървенето.. Страдате от гинекологично заболяване, което може да бъде излекувано чрез кюретаж. Твърде вероятно страдате от гинекологично заболяване. Трябва да разберем дали това е вярно и в какво точно се състои Вашето заболяване. Манипулацията се извършва  през влагалището. Това става в специално оборудвана зала, при стриктно спазване на всички правила за безопасност. Ще Ви бъде осигурен надежден метод за обезболяване. Обикновено избираме краткотрайно общо обезболяване с помощта на венозна инжекция

 

Д-р Борислава Попова извършва всички описани оперативни интервенции в БОЛНИЦА  ВИТА БАЗА 2 – ул. ФИЛИП КУТЕВ №10 – ГР.СОФИЯ